Publikacje naukowe

Marcin MARCINIAK, Materiał Roślinny jako Nośnik Sztuki / Plant Material as a Medium of Art, Sztuka i Dokumentacja 20, s.113-126, 2019.  Doi:10.32020/ARTandDOC/20/2019/13

Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku